Система управління якістю

Фахівцями нашого підприємства розроблена, затверджена і впроваджена у виробництво політика в області якості проектування, відповідно до вимог стандарту ISO 9001:2008. Вона є частиною загальної комерційної політики ПАТ "ІВП" ВНІПІТРАНСГАЗ" і спрямована на реалізацію головної мети - постійне підвищення якості виконуваних робіт з проектування об'єктів видобутку, транспортування, зберігання і переробки природних і технічних газів, з дотриманням комплексу заходів щодо забезпечення безпеки життя, збереження майна, ресурсів і навколишнього середовища. Система менеджменту якості проектування планується, реалізується, аналізується і вдосконалюється як сукупність взаємозалежних між собою процесів. Відповідність системи менеджменту якості проектування стандартам ISO 9001:2008 підтверджено Сертифікатом, виданими «Bureau Veritas Quality International».

Успішна реалізація політики у сфері управління якістю проектних послуг та інжинірингу ПАТ "ІВП" ВНІПІТРАНСГАЗ" забезпечується також тим, що:

  • фахівці нашого підприємства володіють високою інженерною кваліфікацією, різностороннім досвідом, постійно вдосконалюють свої знання на практиці беручи участь в реалізації різних проектів;
  • організаційна структура підприємства, робочий взаємозв'язок між підрозділами і всередині них, забезпечує автономність і максимальну оперативність під час прийняття рішень, встановлюючи при цьому персональну відповідальність за якість виконання операцій;
  • розроблені і оформлені документально процедури всіх етапів проектування, вимоги і критерії оцінки проектної документації на всіх стадіях її виконання;
  • передбачена можливість участі представників замовника в поетапному контролі якості проектної документації;
  • розроблена і застосовується методика попередження недоліків і дефектів на всіх етапах проектування і планування;
  • в кожному структурному підрозділі в рамках технологічного ланцюжка виконання робіт передбачена операція наскрізного контролю якості і призначено фахівця, який здійснює контроль;
  • комп'ютерне та програмне забезпечення, апаратно-приладове обладнання безперервно оновлюється, удосконалюється і модернізується;
  • постійно ведуться маркетингові дослідження ринку інжинірингових послуг з метою прогнозування попиту і тенденцій зростання вимог до обсягів і якості інжинірингу;
  • проводиться безперервне вдосконалення методів і обсягу заходів управління якістю.

Публічна інформація:

Устав ВНИПИТРАНСГАЗ


докладніше...
Особлива інформація про вчинення значних правочинів   докладніше...

Новини компанії:

Облаштування Хрестищенського ГКР В рамках зустрічі щодо визначення розробника  автоматичних систем управління  по об'єкту «Облаштування Хрестищенського ГКР. Будівництво установки поглибленого вилучення вуглеводнів на Хрестищенській ДКС»,  22.11.2017р. в  ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ» відбулась презентація компанії «Elpro Gmbh» (Німеччина). докладніше...