Система управління якістю

Фахівцями нашого підприємства розроблена, затверджена і впроваджена у виробництво політика в області якості проектування, відповідно до вимог стандарту ISO 9001:2008. Вона є частиною загальної комерційної політики ПАТ "ІВП" ВНІПІТРАНСГАЗ" і спрямована на реалізацію головної мети - постійне підвищення якості виконуваних робіт з проектування об'єктів видобутку, транспортування, зберігання і переробки природних і технічних газів, з дотриманням комплексу заходів щодо забезпечення безпеки життя, збереження майна, ресурсів і навколишнього середовища. Система менеджменту якості проектування планується, реалізується, аналізується і вдосконалюється як сукупність взаємозалежних між собою процесів. Відповідність системи менеджменту якості проектування стандартам ISO 9001:2008 підтверджено Сертифікатом, виданими «Bureau Veritas Quality International».

Успішна реалізація політики у сфері управління якістю проектних послуг та інжинірингу ПАТ "ІВП" ВНІПІТРАНСГАЗ" забезпечується також тим, що:

  • фахівці нашого підприємства володіють високою інженерною кваліфікацією, різностороннім досвідом, постійно вдосконалюють свої знання на практиці беручи участь в реалізації різних проектів;
  • організаційна структура підприємства, робочий взаємозв'язок між підрозділами і всередині них, забезпечує автономність і максимальну оперативність під час прийняття рішень, встановлюючи при цьому персональну відповідальність за якість виконання операцій;
  • розроблені і оформлені документально процедури всіх етапів проектування, вимоги і критерії оцінки проектної документації на всіх стадіях її виконання;
  • передбачена можливість участі представників замовника в поетапному контролі якості проектної документації;
  • розроблена і застосовується методика попередження недоліків і дефектів на всіх етапах проектування і планування;
  • в кожному структурному підрозділі в рамках технологічного ланцюжка виконання робіт передбачена операція наскрізного контролю якості і призначено фахівця, який здійснює контроль;
  • комп'ютерне та програмне забезпечення, апаратно-приладове обладнання безперервно оновлюється, удосконалюється і модернізується;
  • постійно ведуться маркетингові дослідження ринку інжинірингових послуг з метою прогнозування попиту і тенденцій зростання вимог до обсягів і якості інжинірингу;
  • проводиться безперервне вдосконалення методів і обсягу заходів управління якістю.

Публічна інформація:

Повідомлення про проведння річних загальних зборів акціонерів Файл докладніше...
Антикорупційна програма Файл докладніше...

Новини компанії:

28.01.2021 Проектні роботи: «Технічне переоснащення компресорної пускового повітря шляхом заміни повітряних компресорів ЗГП-12/35 на дотискувальній компресорній станції Опари» (Будівельні роботи та поточний ремонт).»

За результатами відкритих торгів https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-04-000152-c укладено договір на виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту «Технічне переоснащення компресорної пускового повітря шляхом заміни повітряних компресорів ЗГП-12/35 на дотискувальній компресорній станції Опари».

Замовник: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТРАНСГАЗ"
докладніше...
29.12.2020 Проектні роботи:"Реконструкція дотискувальної компресорної станції "Богородчани"" (Будівельні роботи та поточний ремонт).

За результатами відкритих торгів https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-10-21-001305-a  укладено договір на виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту: "Реконструкція дотискувальної компресорної станції "Богородчани".

Замовник: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТРАНСГАЗ"
докладніше...