Система управління якістю

Фахівцями нашого підприємства розроблена, затверджена і впроваджена у виробництво політика в області якості проектування, відповідно до вимог стандарту ISO 9001:2008. Вона є частиною загальної комерційної політики ПАТ "ІВП" ВНІПІТРАНСГАЗ" і спрямована на реалізацію головної мети - постійне підвищення якості виконуваних робіт з проектування об'єктів видобутку, транспортування, зберігання і переробки природних і технічних газів, з дотриманням комплексу заходів щодо забезпечення безпеки життя, збереження майна, ресурсів і навколишнього середовища. Система менеджменту якості проектування планується, реалізується, аналізується і вдосконалюється як сукупність взаємозалежних між собою процесів. Відповідність системи менеджменту якості проектування стандартам ISO 9001:2008 підтверджено Сертифікатом, виданими «Bureau Veritas Quality International».

Успішна реалізація політики у сфері управління якістю проектних послуг та інжинірингу ПАТ "ІВП" ВНІПІТРАНСГАЗ" забезпечується також тим, що:

  • фахівці нашого підприємства володіють високою інженерною кваліфікацією, різностороннім досвідом, постійно вдосконалюють свої знання на практиці беручи участь в реалізації різних проектів;
  • організаційна структура підприємства, робочий взаємозв'язок між підрозділами і всередині них, забезпечує автономність і максимальну оперативність під час прийняття рішень, встановлюючи при цьому персональну відповідальність за якість виконання операцій;
  • розроблені і оформлені документально процедури всіх етапів проектування, вимоги і критерії оцінки проектної документації на всіх стадіях її виконання;
  • передбачена можливість участі представників замовника в поетапному контролі якості проектної документації;
  • розроблена і застосовується методика попередження недоліків і дефектів на всіх етапах проектування і планування;
  • в кожному структурному підрозділі в рамках технологічного ланцюжка виконання робіт передбачена операція наскрізного контролю якості і призначено фахівця, який здійснює контроль;
  • комп'ютерне та програмне забезпечення, апаратно-приладове обладнання безперервно оновлюється, удосконалюється і модернізується;
  • постійно ведуться маркетингові дослідження ринку інжинірингових послуг з метою прогнозування попиту і тенденцій зростання вимог до обсягів і якості інжинірингу;
  • проводиться безперервне вдосконалення методів і обсягу заходів управління якістю.

Публічна інформація:

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 
23 квітня 2018 року
докладніше...
До уваги акціонерів
Публічного акціонерного товариства «ІНЖИНІРИНГОВО-ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО "ВНІПІТРАНСГАЗ» (далі – Товариство) (код ЄДРПОУ 00158652), місцезнаходження товариства: Україна, 01023, м. Київ, вул. Еспланадна 20.
Повідомляємо Вас про проведення річних загальних зборів
докладніше...

Новини компанії:

Засідання Української частини Українсько-Туркменської ділової ради 23 березня 2018 року у приміщенні Торгово-Промислової палати України відбулося засідання Української частини Українсько-Туркменської ділової ради, в якому прийняли участь представники ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ». докладніше...
Реконструкція перемички між магістральним газопроводом «Яготин-Черкаси» та магістральним газопроводом «Уренгой-Помари-Ужгород» 06.03.2018 р. була проведена технічна нарада на об’єкті «Реконструкція перемички між магістральним газопроводом «Яготин-Черкаси» та магістральним газопроводом «Уренгой-Помари-Ужгород». докладніше...