Особлива інформація про обрання нового складу Наглядової ради

 

 03 травня 2017 року
ВЕЛЬМИШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ! 
цим ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНЖИНІРИНГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВНІПІТРАНСГАЗ» (надалі – Емітент)
повідомляє про виникнення в Емітента особливої інформації 


Зміст інформації: обрання складу Наглядової ради Емітента 

Річними загальними зборами акціонерів Емітента, які були проведені 28 квітня 2017 року було прийнято рішення (Протокол № 1/28) про зміну складу Наглядової ради Емітента, а також – збільшення кількісного складу Наглядову раду з трьох до п’яти осіб. Загальними зборами було достроково припинено повноваження діючного складу Наглядової ради та обрано новий склад Наглядової ради строком на один рік й затверджено Положення про Наглядову раду. Із членами Наглядової ради було вирішено укласти цивільно-правові договори. 
Рішенням Річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ» було прийнято рішення достроково припинити повноваження 
члена Наглядової ради Товариства Фельдмана Альберта Олександровича. Підстава такого рішення - рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 28.04.2017 р. (Протокол №1/28 від 28.04.2017 р.). У зв'язку з припиненням повноважень посадової особи, як члена Наглядової ради, припинено повноваження як Голови Наглядової ради Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства (Голови Наглядової ради) з 22.04.2015 р. Акціями Товариства не володіє;
члена Наглядової ради Товариства Адвена Ігор Миколайович. Підстава такого рішення - рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 28.04.2017 р. (Протокол №1/28 від 28.04.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства з 22.04.2015 р. Акціями Товариства не володіє;
члена Наглядової ради Товариства Бичков Олександр Борисович. Підстава такого рішення - рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 28.04.2017 р. (Протокол №1/28 від 28.04.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства з 22.04.2015 р. Акціями Товариства не володіє.

Рішенням Річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ» було обрано:
 на посаду члена Наглядової ради емітента Фельдмана Альберта Олександровича (не надав згоди на розкриття паспортних даних). Особа акціями емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: один рік. Інших посад в емітенті Фельдман А.О. не обіймає. Засіданням Наглядової ради від 28.04.2017 року Фельдмана А.О. обрано Головою Наглядової ради емітента. Обгрунтування змін у персональному складі – рішення Річних загальних зборів акціонерів. Останні п’ять років Фельдман А.О. перебуває на посаді Голови наглядової ради ПАТ «Укргазпроект»;  
на посаду члена Наглядової ради емітента Адвену Ігоря Миколайовича (не надав згоди на розкриття паспортних даних). Особа акціями емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: один рік. Обіймає посаду в емітенті: Радник голови наглядової ради (за сумісництвом). Обгрунтування змін у персональному складі – рішення Річних загальних зборів акціонерів. Останні п’ять років Адвена І.М. перебуває на посаді Заступник голови правління з економіки та фінансів ПАТ «Укргазпроект»;
на посаду члена Наглядової ради емітента Бичкова Олександра Борисовича (не надав згоди на розкриття паспортних даних). Особа акціями емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: один рік. Інших посад в емітенті Бичков О.Б. не обіймає. Обгрунтування змін у персональному складі – рішення Річних загальних зборів акціонерів. Останні п’ять років Бичков О.Б. перебуває на посаді Виконавчий директор  “Завод Дніпропресс”,  Директор з розвитку бізнесу  ООО“Інтерпайп-Україна”;
на посаду члена Наглядової ради емітента Куликова Кирило Борисовича (не надав згоди на розкриття паспортних даних). Особа акціями емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: один рік. Інших посад в емітенті Куликов К.Б. не обіймає. Обгрунтування змін у персональному складі – рішення Річних загальних зборів акціонерів. Останні п’ять років Куликов К.Б. перебуває на посаді ВРУ, помічник-консультант народного депутата;
на посаду члена Наглядової ради емітента Вітошкіна Євгена Юрійовича (не надав згоди на розкриття паспортних даних). Особа акціями емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: один рік. Інших посад в емітенті Вітошнін Є.Ю. не обіймає. Обгрунтування змін у персональному складі – рішення Річних загальних зборів акціонерів. Останні п’ять років Вітошнін Є.Ю. перебуває на посаді Заступник директора ТОВ «Плазма-техніка»


З повагою, Голова правління     Стоян В.А. 

Все новости

Публичная информация:

П О Л О Ж Е Н Н Я ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ

подробнее...
Положення про Правління

подробнее...

Новости компании:

2-е Генеральне засідання Консорціуму В рамках розробки проекту GASVSESSEL 2 травня 2012 року в в м. Ларнака, Кіпр відбулося 2-е Генеральне засідання Консорціуму. подробнее...
Заседание Украинской части Украино-Туркменского делового совета
23 марта 2018 года в помещении Торгово-Промышленной палаты Украины состоялось заседание Украинской части Украино-Туркменского делового совета, в котором приняли участие представители ПАО «ВНИПИТРАНСГАЗ».
На заседании были рассмотрены вопросы усиления сотрудничества украинских деловых кругов с предприятиями Туркменистана.
подробнее...