Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 
23 квітня 2018 року

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» (останнього абзацу ст. 35), повідомляємо, що станом на 18 квітня 2018 року (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ «ІНЖИНІРИНГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВНІПІТРАНСГАЗ»):

загальна кількість акцій ПАТ «ІНЖИНІРИНГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВНІПІТРАНСГАЗ» складає 2 223 000 (два мільйони двісті двадцять три тисячі) штук простих іменних акцій;

загальна кількість голосуючих акцій ПАТ «ІНЖИНІРИНГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВНІПІТРАНСГАЗ» складає 1892061 (один мільйон вісімсот дев’яносто дві тисячі шістдесят одна) штука простих іменних акцій.

ПАТ «ІНЖИНІРИНГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВНІПІТРАНСГАЗ» не здійснював випуск привілейованих акцій.

Зазначену інформацію складено на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства станом на 18 квітня 2018 року, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» та отриманого ПАТ «ІНЖИНІРИНГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВНІПІТРАНСГАЗ» 19 квітня 2018 року.


Все новости

Публичная информация:

П О Л О Ж Е Н Н Я ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ

подробнее...
Положення про Правління

подробнее...

Новости компании:

2-е Генеральне засідання Консорціуму В рамках розробки проекту GASVSESSEL 2 травня 2012 року в в м. Ларнака, Кіпр відбулося 2-е Генеральне засідання Консорціуму. подробнее...
Заседание Украинской части Украино-Туркменского делового совета
23 марта 2018 года в помещении Торгово-Промышленной палаты Украины состоялось заседание Украинской части Украино-Туркменского делового совета, в котором приняли участие представители ПАО «ВНИПИТРАНСГАЗ».
На заседании были рассмотрены вопросы усиления сотрудничества украинских деловых кругов с предприятиями Туркменистана.
подробнее...