Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство «Iнжинiрингово –виробниче пiдприємство «ВНIПIТРАНСГАЗ»

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

01023, Київ, Еспланадна, будинок 20

4. Код за ЄДРПОУ

00158652

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 5868066 (044) 5868066

6. Електронна поштова адреса

vtg@vtg.com.ua

Завантажити документ
Всі новини

Публічна інформація:

П О Л О Ж Е Н Н Я ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ

докладніше...
Положення про Правління

докладніше...

Новини компанії:

2-е Генеральне засідання Консорціуму В рамках розробки проекту GASVSESSEL 2 травня 2012 року в в м. Ларнака, Кіпр відбулося 2-е Генеральне засідання Консорціуму. докладніше...
Засідання Української частини Українсько-Туркменської ділової ради 23 березня 2018 року у приміщенні Торгово-Промислової палати України відбулося засідання Української частини Українсько-Туркменської ділової ради, в якому прийняли участь представники ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ». докладніше...