Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Iнжинiрингово-виробниче пiдприємство "ВНIПIТРАНСГАЗ"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

01023, Київ, Еспланадна, будинок 20

4. Код за ЄДРПОУ

00158652

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 5868066 (044) 5868066

6. Електронна поштова адреса

vtg@vtg.com.ua

Download document
All news

Public information:

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ» more ...
П О Л О Ж Е Н Н Я ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ

more ...

Company news:

08.08.2018р. в Посольстве Туркменистана в Украине состоялась встреча

08.08.2018р. в Посольстве Туркменистана в Украине состоялась встреча между Послом Туркменистана в Украине г. Аманмурадовым Н.А., Послом Грузии в Украине г. Думбадзе Г. и руководством ПАО «ИПП « ВНИПИТРАНСГАЗ», во время которой ПАО « ИПП «ВНИПИТРАНСГАЗ» презентовало Европейский проект транспортировки сжатого газа «GASVESSEL».

more ...
Technical meeting with members of the Consortium GASVESSEL

July 11-12 2018, PJSC "EPE "VNIPITRANSGAZ" held a Technical meeting with members of the Consortium GASVESSEL (companies NAVALPROGETTI SRL, DOW Germany, CNGV, CHC, CENERGY, ABS, SINTEF OCEAN).

The main topic of the meeting was VNIPITRANSGAZ's proposals on the structure and facilities of terminals for loading and unloading.

more ...