Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Iнжинiрингово-виробниче пiдприємство "ВНIПIТРАНСГАЗ"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

01023, Київ, Еспланадна, будинок 20

4. Код за ЄДРПОУ

00158652

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 5868066 (044) 5868066

6. Електронна поштова адреса

vtg@vtg.com.ua

Завантажити документ
Всі новини

Публічна інформація:

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ» докладніше...
П О Л О Ж Е Н Н Я ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ

докладніше...

Новини компанії:

08.08.2018р. в Посольстві Туркменістану в Україні відбулася зустріч

08.08.2018р. в Посольстві Туркменістану в Україні відбулася зустріч між Послом Туркменістану в Україні п. Аманмурадовим Н.А., Послом Грузії в Україні п. Думбадзе Г. та керівництвом ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ», під час якої ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ» презентувало Європейський проект транспортування стисненого газу «GASVESSEL».

докладніше...
Технічна нараду з членами Консорціуму GASVESSEL

11-12 липня 2018 ПАТ "ІВП "ВНІПІТРАНСГАЗ" проводив Технічну нараду з членами Консорціуму GASVESSEL

(компанії NAVALPROGETTI S.R.L., DOW Germany, CNGV, CHC, CENERGY, ABS, SINTEF OCEAN).

Основною темою наради були пропозиції ПАТ "ІВП "ВНІПІТРАНСГАЗ" щодо структури споруд терміналів для завантаження та розвантаження газу.

докладніше...